Skip to main content

Podmínky užití

Tato webová stránka je autorským dílem, které je chráněno zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Zaznamenávat, kopírovat či jinak rozmnožovat a napodobovat toto dílo pro jinou než osobní potřebu fyzické osoby, jejímž účelem zároveň není získání hospodářského či obchodního prospěchu bez písemného souhlasu COLOR Studia se zakazuje.

Používáním těchto webových stránek potvrzujete, že akceptujete podmínky použití. COLOR Studio, Ing. Pavel Náplava si vyhrazuje právo na provedení jakýchkoliv změn a oprav tohoto oznámení. 

Tyto podmínky byly naposledy aktualizovány 22.6 2015. 

 
  • Přečteno: 7125